Baza wiedzy

Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi

Z pojęciem HR, czyli human resources, wiąże się zarządzanie pracownikami, motywowanie ich i zwalnianie, a także rekrutacja i szkolenie...

Kierowanie przedsiębiorstwem za pomocą urządzeń mobilnych

Duża ilość systemów komputerowych w firmach zawiera oprogramowanie umożliwiające łączenie wygody urządzeń mobilnych z pracą zdalną. W ten sposób przyspieszyć można odczyt danych i przesyłanie informacji pomiędzy członkami zespołów pracujących w firmie...

Elektroniczne dokumenty

System obiegu dokumentów jest narzędziem informatycznych, który przeżywa prawdziwy renesans. Elektroniczne dokumenty są obecnie tak samo popularne jak poczta email, czy komunikatory sieci społecznych...

Systemy informatyczne dla każdego przedsiębiorstwa

W naprawdę dużych, a nawet międzynarodowych firmach korzystanie z systemów ERP jest wręcz koniecznością...