Oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi

Oprogramowanie do zarządzania pracownikami

Z pojęciem HR, czyli human resources, wiąże się zarządzanie pracownikami, motywowanie ich i zwalnianie, a także rekrutacja i szkolenie. Dział HR zajmuje się również czynnościami administracyjnymi, takimi jak kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa, a także sporządzaniem dokumentacji, naliczaniem wynagrodzeń czy realizacją innych świadczeń. Sprawniejsze działanie w tym obszarze możliwe jest dzięki wykorzystaniu odpowiednich narzędzi. Jaka jest istota programów HR?

Miękki i twardy HR

Oprogramowanie powinno spełniać zaawansowane potrzeby zarówno w zakresie miękkiego, jak i twardego HR. W pierwszym przypadku zadaniem oprogramowania jest przede wszystkim zapewnienie optymalizacji pracy i wymiernych oszczędności, analiz oraz raportów HR-owych, jak również zaangażowanie pracowników w procesy biznesowe oraz zapewnienie kadrowej i płacowej obsługi osób zatrudnionych na umowy o prace czy umowy cywilnoprawne.

Nowoczesny system informatyczny, w tym również HR musi być dostosowany do urządzeń mobilnych. Zarządzanie procesami za pomocą urządzeń mobilnych jest obowiązkowym wymogiem. Nie daje to przewagi konkurencyjnej, jest standardem. Dostawcy oprogramowania, które nie posiadają w ofercie aplikacji dostosowanych do urządzeń mobilnych nie liczą się na rynku, lub ich po prostu nie ma.

Inne zadania programów HR

Istota programów HR tkwi jednak w usprawnieniu pracy w kwestiach kadrowo-płacowych. Program HR ma więc umożliwić bezproblemowe rozliczanie podatków, zautomatyzować zgłoszenia i wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych czy rozliczanie składek, jak również umożliwić układanie harmonogramów i kontrolę ich zgodności z przepisami pracy.

Kapitał ludzki

Nowoczesny dział HR powinien także być zgodny z teorią kapitału ludzkiego – traktowania pracowników jako najcenniejszego elementu z zasobów przedsiębiorstwa. Jednym z podstawowych działań HR musi więc być dbanie o kapitał ludzki poprzez planowanie szkoleń dla pracowników, zarządzanie ich kompetencjami w oparciu o model kompetencyjny charakterystyczny dla organizacji czy opracowywanie strategii rozwoju pracowników w świetle przydatności dla przedsiębiorstwa.

HR jako jeden z podmiotów systemu

Oczywiście system HR nie będzie jedynym oprogramowaniem w danej jednostce czy przedsiębiorstwie. Zazwyczaj jest ono jednym z modułów większego systemu do zarządzania procesami przedsiębiorstwa, lub jednym z kilku odrębnych zintegrowanych ze sobą systemów informatycznych. Dane pracownika są płynnie przekazywane do innych systemów, chociażby kadr, fiannsów. Wypłaty są automatycznie generowane i przepływ dokumentów odbywa się w sposób płynny pomiedzy odrębnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa.